Registreren Inloggen
Nieuws
 Nieuws van VDK
[Terug]
Dorpsonderzoek
Gemaakt op 12-3-2013 14:29:44 door Geert Doornbos voor Vereniging Dorpsbelangen Kantens

In opdracht van het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Kantens gaan acht studenten van de Hanzehogeschool in ons dorp onderzoek doen hoe u de woon- en leefomgeving van Kantens waardeert. Met de gegevens uit dit onderzoek hopen wij onze dorpsbelangen nog beter te kunnen behartigen en vooral nieuwe ideeën voor de leefbaarheid in ons dorp van u te horen.

Half maart zullen de studenten huis – aan – huis een vragenlijst (+ enveloppe) rondbrengen, die u in een gesloten enveloppe op een paar adressen weer kunt inleveren. In de vragenlijst kunt u ook aangeven of u verder geïnterviewd wilt worden door de studenten over wat u vindt van Kantens. Ook de kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek met een eigen vragenlijst en een tekenwedstrijd. De resultaten van het onderzoek worden op 24 april bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering (allen welkom!) en zullen daarna via t Lougnijs en de website van Kantens worden gepubliceerd.

Update: De uiterste inleverdatum is a.s. maandag 25 maart. De inleveradressen staan op pagina 2 van het formulier.

Update 2: De inleverdatum is een week verschoven, dus nu: dinsdag 2 april. Kijk op pagina 2 voor de inleveradressen. Heeft u geen formulier ontvangen, dan ligt er in t Schienvat wellicht nog een exemplaar.

We nodigen u van harte uit om uw medewerking aan dit onderzoek te verlenen! Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Kantens

VDK