Registreren Inloggen
Nieuws
 Nieuws van VDK
[Terug]
Vereniging Dorpsbelangen Kantens presenteert resultaten dorpsonderzoek
Gemaakt op 14-6-2013 16:44:06 door Geert Doornbos voor Vereniging Dorpsbelangen KantensDe Vereniging Dorpsbelangen Kantens heeft in het voorjaar een onderzoek laten uitvoeren naar de waardering van de woon- en leefomgeving van Kantens. Met de gegevens uit dit onderzoek hoopt het bestuur de dorpsbelangen nog beter te kunnen behartigen en de leefbaarheid in het dorp te continueren en waar mogelijk te verbeteren.

Door middel van een vragenlijst werden alle inwoners ouder dan 12 jaar in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over het wonen en de woonomgeving, de voorzieningen in het dorp, de sociale omgeving en het (zelf-)organiserend vermogen. Het onderzoek werd uitgevoerd door een achttal studenten van de Hanzehogeschool te Groningen, onder auspiciën van mevrouw Jannie Rozema (onderzoeker Kenniscentrum NoorderRuimte). Voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar was er een aparte vragenlijst.

Vanwege de actualiteit werd er tijdens het onderzoek ook ingezoomd op de mogelijke gemeentelijke herindeling en de aardbevingen. ‘Niet eerder is er op deze manier onderzoek gedaan naar de wijze waarop de inwoners van een dorp de aardbevingen hebben ervaren,’ aldus de voorzitter Jolanda Stallaert.

De resultaten van dit onderzoek zullen op donderdag 20 juni a.s. in t Schienvat te Kantens worden gepresenteerd aan de dorpsbewoners en overige belangstellenden. De aanvang is 20.00 uur en iedereen is van harte welkom.

Tevens zal deze avond een bundel met sterke verhalen over Kantens aangeboden worden aan de gemeenschap. ‘Sterk’ omdat ze laten zien hoe een klein dorp vitaal kan zijn. De verhalen zijn opgetekend door Stefan van Schendel (student opleiding Communicatie aan de Hanzehogeschool) en vormen een mooie illustratie bij de cijfers van het dorpsonderzoek en de waardering van de leefomgeving.