Registreren Inloggen
Nieuws
 Nieuws van VDK
[Terug]
Begraafplaats Kantens krijgt opknapbeurt
Gemaakt op 12-3-2010 15:00:37 door Geert Doornbos voor Vereniging Dorpsbelangen Kantens

Informatieavond met medewerking van Landschapsbeheer Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken.

Een aanzienlijk aantal graven op onze begraafplaats verkeren in slechte staat. Het cementwerk is her en der afgebrokkeld, stukken liggen er los bij. Sommige hekwerken zijn losgekomen. Grind is vaak overwoekerd met mos en onkruid. En tenslotte zijn de opschriften van de oudere graven vaak onleesbaar geworden, bijvoorbeeld door overgroei met korstmos.
 
Tijdens een handtekeningenactie in september 2009 bleek, dat veel inwoners zich hier aan ergeren en een opknapbeurt toejuichen.
 
De gemeente Eemsmond heeft ons dorp middels een buurtbudget geld ter beschikking gegeven, waarmee wij de graven in eerste instantie weer leesbaar en schoon kunnen maken. Herstelwerkzaamheden van kapotte graven zullen hierna aan de orde komen.
 
Om tot actie te komen is er een informatieavond georganiseerd in ’t Schienvat op:
 
woensdagavond 31 maart om 20.00 uur.
 
Te gast zullen zijn dhr. Albert-Erik de Winter, projectleider Landschapsbeheer Groningen en dhr. Reint Wobbes, bestuurslid Stichting Oude Groninger Kerken. Er zal een diapresentatie gegeven worden over de Groninger grafcultuur en er zal gesproken worden over de praktische invulling van het herstellen van de grafmonumenten.
 
Het doel van de avond is om een groep vrijwilligers te vinden, die bereid is een cursus te volgen van twee theorieavonden, een praktijkdag en een excursiedag. Met deze cursus kunnen de vrijwilligers de werkzaamheden zelf gaan uitvoeren, natuurlijk in nauwe samenwerking met de praktijkbegeleiders van SOGK en Landschapsbeheer Groningen.
 
Bent u geïnteresseerd en bereid de komende zomer aan de slag te gaan, dan nodigen wij u uit deze avond bij te wonen.