Registreren Inloggen
C.S.C.W. Feestcomité
 Feestcomité

Het feestcomité is in 1965 opgericht met als doel het organiseren van activiteiten op nationale feest- en herdenkingsdagen, zoals bevrijdingsdag en herdenking gevallenen, alsmede het organiseren van Oranjefeesten op Koninginnedag en bij jubilea e.d. van leden van het Koninklijk Huis. Dit ten behoeve van alle inwoners van Kantens, Rottum en Stitswerd.
Vanaf 1965 wordt er iedere vijf jaar een optocht gehouden door de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. Op 4 mei worden de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen herdacht in tegenwoordigheid van hun nabestaanden en leden van het gemeentebestuur. Bij de plaquette aan de muur van het voormalig gemeentehuis, waarop de namen zijn vermeld van de slachtoffers, wordt een bloemstuk gelegd. Vanaf 1990 komt een afvaardiging van B&W de dodenherdenking en herdenkingsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk eens per 5 jaar bijwonen. Dit bezoek valt samen met de vijfjaarlijkse 5 meiviering. Vanaf 1991 wordt de braderie en priegelmarkt rondom de Nederlands Hervormde Kerk gehouden. Inmiddels is de braderie en priegelmarkt een traditie op Koninginnedag geworden.
Om het draagvlak te vergroten werdt in 2000 besloten samen te gaan met C.S.C.W. (Commissie voor Sociaal en Cultureel Werk). Vanaf die tijd werd de naam C.S.C.W./Feestcomité gebruikt.
Het jaar begint met een Nieuwjaarsvisite, waarna in februari, samen met de Vrouwenraad, een spreker wordt uitgenodigd. Op de zaterdag voor Pasen wordt i.s.m. de gezamenlijke verenigingen een Paasmiddag georganiseerd. Op Koninginnedag wordt de eerder genoemde braderie en priegelmarkt gehouden. In de herfst volgt er een speur- of puzzeltocht en het Sint Antoniusconcert in de Nederlands Hervormde Kerk en eind november wordt met de gezamenlijke verenigingen Sint Nicolaas binnengehaald. Tijdens de kerstvakantie wordt het jaar afgesloten met een spelinstuif voor kinderen.
Omdat C.S.C.W./Feestcomité geen betalende leden kent, komen de financiële middelen uit lijstcollectes. Bij bijzondere gebeurtenissen (zoals b.v. het huwelijk van Prins Willem Alexander en Máxima) stelt de gemeente een bedrag per kind of per inwoner beschikbaar.


 Het bestuur

Marten Miske - voorzitter
Langestraat 13
9995 PD Kantens
(0595) 552137

John van de Rijdt - penningmeester
Langestraat 27
9995 PD Kantens
(0595) 551395

Functie beschikbaar - secretaris


 Links