Registreren Inloggen
IJsvereniging Kantens
 IJsvereniging
“Verslag van de algemene vergadering van 25 november 1926”. Met deze aanhef begint het oudste notulenboek dat in het bezit is van de IJsvereniging Kantens. Tijdens deze vergadering waren 25 leden aanwezig. Uit deze leden boden 8 personen zich aan als baanveger, hiervoor kregen ze f 7,- p.p. Onder de aanwezige leden werd een kist sigaren in 10 prijzen verloot. Er werd van 63 leden f 63,- contributie opgehaald en er was op de bank een bedrag van f 60,44.
Jammer genoeg weten we niet exact wanneer de vereniging is opgericht. In de eerste jaren werd er op het Boterdiep geschaatst. Er werden ook wedstrijden gehouden, waar o.a. spek gewonnen kon worden. Tijdens ledenvergaderingen werd eigenlijk altijd aandacht besteed aan het reddingsmateriaal, dat in goede staat moest zijn. Tijdens een vergadering in 1933 wordt voor de eerste keer gevraagd naar een ijsbaan te Kantens. Hier wordt niets mee gedaan.
In de notulen van de vergadering van 6 november 1965 staat vermeld dat de voorzitter mededeelt dat de ijsvereniging 91 jaar bestaat. Men besluit hier niets aan te doen.
In 1966 wordt voor het eerst gesproken over het kopen of huren van een stuk grond voor een ‘ijsvlakte’. Op 16 maart van dat jaar kreeg de IJsvereniging de officiële status ‘vereniging’ omdat de statuten werden gepasseerd bij de notaris. De koninklijke goedkeuring werd verkregen op 27 augustus 1966.
Op 7 januari 1967 vond de opening van de Thomas Wierema ijsbaan en het clubgebouw plaats. De burgemeester prees de ingezetenen van Kantens voor hun offervaardigheid en de hulp bij het aanleggen van de ijsbaan.
Een statutenwijziging vond plaats op 21 december 1978, om te voldoen aan het nieuwe verenigingsrecht.
Na veel vergaderen en het regelen van de financiën, met het bestuur van het jeugdhonk en de gemeente Eemsmond, kon in februari 2002 de nieuwe kantine cq. het jeugdhonk geopend worden. In 2005 is het nu zover, dat er een gebruikersovereenkomst met het jeugdhonkbestuur is afgesloten en dat er een goede samenwerking is.
Bij de ijsbaan zijn nieuwe lampen geplaatst, zodat er in de avonduren ook goed geschaatst kan worden.
En nu maar hopen op strenge winters met veel ijs.

 De meest recente foto's