Registreren Inloggen
Kantens Robben Combinatie
 Voetbalclub
KRC wekt de inruk een afkorting te zijn voor Kantens-Rottum Combinatie. Het is echter de afkorting voor Kantens-de Robben Combinatie. De naam komt voort uit een fusie op 10 augustus 1953 tussen voetbalvereniging de Robben uit Rottum (opgericht op 5 juni 1932) en voetbalvereniging Kantens uit Kantens (opgericht 1 mei 1948). In eerste instantie was zondag de speeldag voor de combinatie, vanaf 1964 verhuisde de speeldag naar de zaterdag.

In de beginfase was er geen clubhuis. Diverse cafés fungeerden derhalve als clubhuis. Voor de Robben was dat café Sprenger, v.v. Kantens en later KRC kwam bijeen in café Spikens, later Wieringa en café de Posthoorn. Momenteel heeft de vereniging de beschikking over een eigen accommodatie, gevestigd aan de Bredeweg 30 te Kantens. Het speelveld is eigendom van de gemeente, het clubgebouw is door een opstalrecht overgedragen aan de vereniging.

De clubkleuren van KRC zijn een wit shirt met blauwe baan, een zwarte broek en blauwe kousen met een witte bies. Momenteel wordt er gespeeld in een overwegend blauw met wit afgezet shirt, zwarte broek en blauw met witte sokken.

Door de spreiding van leeftijden van de in de dorpen woonachtige jeugd, is het voor een kleine verenigingen niet eenvoudig een jeugdafdeling te handhaven. Om toch een jeugdafdeling te realiseren en aangroei naar de senioren te bewerkstelligen, zijn er samenwerkingsverbanden geweest met vv Middelstum, ZEC en Onderdendam.

 Links