Registreren Inloggen
Monica
 Vrouwenvereniging
Wij willen ons graag aan u voorstellen. Maar eerst even terug naar het begin. In 1947 waren het de dames Luchtendorf, Koopman, Bultena en Bosma die het bestuur vormden. Dertien dames gaven zich staande op als lid. Het was nog in de tijd dat er Persilbonnetjes werden gespaard en er een lezing werd gehouden over Crack Free stijfsel. In 1952 was er voor het eerst een gecombineerde vergadering met de mannenvereniging met Dominee Lindenboom als voorzitter. Ook werden zieke dames wel geholpen met naai- en stopwerk. Inmiddels zijn we weer heel wat jaartjes verder en zijn we samen met de Hervormde Vrouwengroep. Met twaalf dames in de leeftijd van 28 tot 80 jaar komen we eenmaal per maand bij elkaar. De avonden worden verzorgd door eigen leden. Tijdens de gesprekken komen bijbelse onderwerpen en actuele thema’s aan de orde. De verbinding tussen geloof en leven is daarbij altijd de rode draad en de leden hebben zelf uiteraard invloed op de onderwerpen die op het programma komen. Door ons lidmaatschap van de Vrouwenbond krijgen we maandelijks ons blad ‘In gesprek’ waarin ieder jaar een ander thema wordt belicht. Zoals ‘Bruggenbouwen, een brug te ver’; het thema voor februari. Je hoort die uitdrukking vaak in allerlei situaties, bijvoorbeeld als er meer van je verwacht wordt dan je geven kunt, zoals in de mantelzorg nogal eens voorkomt. We beginnen het seizoen in september altijd met een koffiemorgen; alle data en activiteiten worden dan besproken. Bij de kerstviering worden heel de gemeente en gasten uitgenodigd om in Salem met ons het kerstfeest te vieren, met een broodmaaltijd, liturgie en kerstverhaal. De reacties hierop zijn heel positief. Er is een creatieve avond bij, een paasviering met broodmaaltijd en aan het eind van het seizoen een uitstapje! Tweemaal per jaar is er een kringvergadering in een omliggende gemeente waarbij dan een spreker/spreekster wordt uitgenodigd. En één keer per jaar is er een provinciale dag in de stad, waarbij uit de hele provincie Vrouwengroepen bij elkaar komen. Er is een goede onderlinge sfeer en betrokkenheid in goede en slechte tijden. Kortom: mocht u eens willen komen, dan heten we u van harte welkom!

Het bestuur bestaat uit:
Marga van Dijk,
Cathrien Steendam,
Janny Dijk en Gerda Bos