Registreren Inloggen
Op Gods woord gegrond
 Vrouwenvereniging
Als Vrouwenvereniging vergaderen we ééns per twee weken. De vergaderingen worden gehouden in ons kerkgebouw aan de Pastorieweg 21. Het doel van onze vereniging is om door studie en bespreking van allerlei onderwerpen uit de bijbel steeds meer inzicht en kennis te verkrijgen. Door op deze manier uit de bijbel te lezen en er samen over te spreken, worden wij ons ook steeds meer bewust van Gods grote werk. De vereniging is opgericht op 17 april 1946 te Kantens. Op dit moment telt onze vereniging 19 leden en wordt bestuurd door de dames:

H. Oudman-Dam en D. Bijsterveld-Geerds (voorzitters)
W. van Zanten-Timmermans (algemeen adjunct)
R. Mosselaar-Kremer (penningmeester)
R. Huizinga-Martens (secretaris)